Velkommen til høstsemester

Vi starter opp i uke 34 med samtlige timer på Streetjazz!

Oppstart for høstsemesteret vil være fra  uke 34, 21. august :-)

Vi gleder oss stort til å se alle elvene igjen!

Preben Hunstad