Takk for vårsemesteret 2017!

Streetjazz tar sommerferie fra ordinær undervisning fram til uke 34

Da tar alle vi ved Streetjazz sommerferie fra ordinær undervisning fram til uke 34 :-)

Vi vil med dette ønske alle elevene våre en riktig god sommerferie og velkommen tilbake til høsten! 

Husk på at om dere ikke skal være med til høsten så må dette meldes skriftlig til kontakt@streetjazz.no.

RIKTIG GOD SOMMER!E

Emil M Jensen
Streetjazz Sommershow 2017