Sommerdans på Fryd 2021!!

Vi er så heldige at vi i år igjen har fått tildelt midler fra Bodø kommune gjennom tilskuddsordningen "Sommertilbud for barn og unge i Bodø 2021".

Tildeling av midler fra Bodø kommune betyr at dere herved inviteres til et gratis aktivitetstilbud hos oss med masse dans! Tilbudet gjelder for alle barn som ønsker å danse i sommer, uansett nivå, i alderen 6 til 16 år. 

I egen regi, har vi også laget et gratis dansetilbud for barnehagebarn, men da kun i uke 32. 

Dansesommeren 2021 vil omfatte hele 4 uker med dans i forskjellige dansestiler: 

Uke 27: Breakdance - 6.-8. juli
Kl. 17.00-17.55 - 6-7 år           NB. Få plasser igjen
Kl. 18.00-18.55 - 8-9 år         NB. En plass igjen!
Kl. 19.00-20.00 - 5.-7. klasse   NB. Få plasser igjen

Uke 28: Dansemix av forskjellige dansestiler - 12.-15. juli
Kl. 16.30-17.25 - 1.-3. klasse   NB. FULLT
Kl. 17.30-18.25 - 4.-5. klasse   NB. Få plasser igjen
Kl. 18.30-19.30 - 6.-7. klasse

Uke 31: Dansemix - 2.-4. august
Kl. 16.30-17.25 - 1.-3. klasse 
Kl. 17.30-18.25 - 4.-5. klasse
Kl. 18.30-19.25 - 6.-7. klasse
Kl. 19.30-20.30 - 8.-10. klasse

Uke 32: Dansemix av forskjellige dansestiler - 9.-11. august
Kl. 16.30-17.15 - 3-5 år (barnehage), Stor sal   NB. FULLT
Kl. 16.30-17.15 - 3-5 år (barnehage), Liten sal  NB. FULLT
Kl. 17.30-18.25 - 1.-2. klasse, Stor sal              NB. Få plasser igjen
Kl. 17.30-18.25 - Barn og unge med funksjonsutfordringer, sal 2 
Kl. 18.30-19.25 - 3.-4. klasse, Stor sal
Kl. 18.30-19.25 - 5.-7. klasse, Liten sal
Kl. 19.30-20.30 - 8.-10. klasse

Påmelding til klassen for barn og unge med funksjonsutfordringer, skjer ved å sende epost til monja@dansefryd.no. Send inn informasjon om navn, alder, foresatt, foresattes tlf.nr, hvordan dere stiller dere til bildetaking og opptak av video, og om det er eller hva det vi må ta hensyn til. 

OBS! Man kan ikke melde på flere barn/unge i samme skjema, men det må sendes inn et skjema for hver enkelt. 


Ved påmelding på mobil - Kommer ikke hele påmeldingsskjema opp, vri mobilen til liggende. Evt følg denne lenken for skjema i eget vindu: Påmelding sommerdans 2021!

For påmelding: